СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Представяме на Вашето внимание отлична възможност за използване на безплатната слънчева енергия! Това се постига чрез монтаж на слънчеви панели на покрива на вашето жилище, офис, хотел и други сгради. Монтажа им може да бъде извършен и на дворни площи, стига да имат дотатъчно слънцегреене. Предлаганите слънчеви панели могат да бъдат използвани за загряване на битова гореща вода (БГВ), подпомагане на отоплението и/или загряване на външни и вътрешни басейни.

Eнергийно потребление и икономия

Интензитетът на слънцегреене в цялата страна е достатъчен, за да покрие 70 % от общата енергийна консумация за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100 %. Когато е изградена соларна инсталация с подпомагане на отоплението, икономията на енергия за битова вода и отопление е между 15 и 35 %, в зависимост от топлоизолацията на сградата и необходимото количество топлина. Това се постига благодарение на факта, че колекторът преобразува в топлина не само директното слънчево греене, но използва и дифузната светлина.

Възвращаемост

Ориентировъчната калкулация показва, че инвестицията в подобен род система се възвръща в рамките на 3 до 6 години, в зависимост от консумацията. Инвестицията в качествено оборудване започва от около 4 хиляди лв., като горната граница е доста разтеглива, тъй като има системи за големи хотели с множество панели. Ако се предпочете по-некачествено оборудване, то добива на годишна база пада, тъй като се намалява както времето в което се получава енергията, така и мощността на получаваната енергия, но е вариант който работи.

При нас може да откриете както висок клас оборудване, така и по-бюджетно ориентирани системи. Не забравяйте, че соларната инсталация е система от няколко компонента (панели, тръбен път, циркулационна помпа и други аксесори), затова предлагаме оглед (безплатен за района на София) и индивидуална оферта за всеки един клиент.

По-долу ще представим няколко типови схеми за ползване на соларни панели. Разбира се най-добре е да се прилага индивидуална схема според потребността на всеки, като за целта може да бъдете посетени от наш проектант и да Ви се предложи такава.

Схема 1

Най-опростеният вариант е схема със соларни панели и едносерпентинен бойлер за БГВ. Тук панелите загряват соларна течност, която подгрява обема на бойлера чрез преминаване през серпентината му. Когато няма соларен добив, бойлера може да се подгрява с електрически нагревател.

Схема 2

Ако вече имате едносерпентинен бойлер, вързан към някакъв котел (на дърва и пелети, на газ, на нафта и др.) може да се приложи схема с презареждане на бойлера. Т.е. монтират се панели и още един едносерпентинен бойлер, който се топли от слънцето. Когато първият бойлер е студен, а вторият е загрят от слънцето, се включва помпа, която прехвърля водата от слънчевия към първия бойлер.

Схема 3

При класическият вариант се монтират соларни панели с двусерпентинен бойлер. Долната серпентина се топли от панелите, а горната се топли от друг източник (котел на газ, нафта, пелети, дърва и др.). Изгражда се автоматика, която проверява дали соларните панели са загрели бойлера, ако не са се включва другия източник на топлина и подгрява бойлера. Има възможност за монтаж и на електрически нагреватвел в бойлера като трети източник на топлина.

Схема 4

При монтаж на по-голям брой соларни панели, то те могат да се използват както за производство на БГВ, така и за подпомагане на отоплителната инсталация. За целта се монтира и буферен резервоар със соларна серпентина. След подгряване на бойлера, то цялата мощност от соларните панели се прехвърля към подгряване на този буферен резервоар. Топлоизточникът на отоплителната система (котел от някакъв тип) проверява дали буфера е топъл, и ако е така, то той включва буфера като част от отоплителната система, ползвайки подгрятата от слънцето вода.

Схема 5

При наличие на плувен басейн, то соларните панели могат да се ползват за подгряването му. Системата може да комбинира подгряване на бойлер за БГВ, буфер за подпомагане на отоплението и топлообменник за басейн. На всеки контур се задава приоритет и система ги следва. След погряване на контура с най-висок приоритет, се преминава на следващия. Така се постига максималнен ефект от безплатана слънчева енергия.