Термопомпи

Термопомпите осигуряват отопление на дома, чрез безплатна топлина от земята, въздуха или подпочвените води – в зависимост от вида на термопомпата. Възможно е и загряване на вода с термопомпа. За да може да използва безплатната енергия от околната среда, термопомпата се нуждае от електричество. Шумовите емисии на термопомпите се увеличават с нарастване на мощността им.   

 

Видове термопомпи

 • Термопомпа въздух-вода  – Това са системи, които отнемат топлина от външния въздух и с помощта на механична енергия от компресор, я пренасят в хидравлична или така наречената водна отоплителна или охладителна инсталация. 
 • Термопомпа въздух-въздух – домашни климатични системи, като популярен представител са сплит и мулти сплит битови климатици. 
 • Термопомпа вода-вода (термопомпа за подпочвени води) – използва отлагания на подземни води като източник на топлина (дълбочина до прибл. 20 метра) 
 • Термопомпа земявода 

 

Предимства

 • Висока ефективност 
 • Предпочитана отоплителна техника за нови сгради 
 •  Осигуряват евтина топлинна мощност за отопление и топла вода; 
 • Осигуряват възможност за активно или пасивно охлаждане през лятото 
 • Защитават околната среда;  
 • Издръжливи са и не се повреждат лесно. Среден експлоатационен живот – около 15 до 20 години 

 

Недостатъци

 • Изисква редовна поддръжка. Интервал на поддръжка: от една до три години. 
 • Задължителни са годишната поддръжка на въздушните термопомпи и годишният тест за утечки на термопомпени системи с повече от 3 кг хладилен агент, въпреки че те са рядкост в битовия сектор.  
 • Значително по-скъпа система от отоплението на нафта или газ. Разходите при въздушните термопомпи са по-високи, тъй като филтрите трябва да се сменят редовно.  
 • При нередовна поддръжка, могат да се очакват високи разходи за ремонт 

 

Монтаж

 • Инсталират се лесно 
 • Възможен е и монтаж с двувалентна отоплителна система – с термопомпа и котел (за пиковите натоварвания). При повишена заявка за топлина, газовият котел се включва в допълнение към термопомопата. Тази система е полезна в недобре изолирани стари сгради.