Обемни бойлери

Обемни серпентинни бойлери за подгряване на гореща вода. Варианти с 1 или 2 серпентини, с възможности за връзка към солар, газови, нафтови и други котли. С възможност и за електрически нагреватели.