Електрически котли

Котли за отоплителни инсталации и Битова гореща вода. Чисто и екологично решение. Лесно управление и седмична програма.