Европейско финансиране по програма DESIREE

Лицензирани сме за работа по газовия проект Desiree, по него отпускат 30% от стойността на инвестицията за газоснабдяването на даден имот – https://desireegas.bg/bg-bg/

Програма „DESIREE”

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree, който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

Проектът стартира през месец септември 2015 г. и беше предвиден да продължи 36 месеца.

На 5 юли 2018 г. срокът на проекта беше удължен до м. юни 2020 г.

*Информацията е взета от сайта на DESIREE GAS